Gotovo svaki profesionalni sportski tim unutar svog stručnog stožera ima i fizioterapeuta. Bez obzira o kojemu se sportu radilo, stručni stožer uglavnom sačinjavaju: glavni trener, pomoćni trener, kondicijski trener, liječnik, u loptačkim sportovima tu je i trener vratara, te fizioterapeut. U rijetkim slučajevima unutra stručnog stožera nalaze se psiholog i nutricionist. Kada se govorio o ulozi fizioterapeuta unutar stručnog stožera ona je dosta kompleksna i nikako se ne može staviti u gabarite opisa posla koji je određen ugovorom o radu. Fizioterapeut mora biti sposoban u isto vrijeme odrađivati svoj posao, posao psihologa, pedagoga, vrsnoga diplomate, kako bi održao ravnotežu između stručnog stožera i profesionalnoga sportaša ili cijeloga profesionalnoga tima.

Fizioterapeut u sport

Fizioterapeut bi trebao razumjeti cjelokupnu aktivnu patologiju koja dovodi pojedinca na fizikalnu terapiju, zajedno s bilo kojom paralelnom patologijom koja može postojati. Ovo razumijevanje uključuje vrstu problematike koja je općenito povezana s patologijom, predviđanjem rezultata ili prognozom, i što je najbitnije, vrstu problema koji uzrokuju patologiju a koji mogu biti minimizirani ili ublaženi kroz fizioterapijsku intervenciju. Kada se govori o direktnoj nadležnosti, tj. poslu koji je određen ugovorom tada je fizioterapeut osoba koja radi fizioterapijsku procjenu, intervenciju, te postavlja fizioterapijsku dijagnozu. On je osoba koja liječi i rehabilitira ozlijeđenoga sportaša, ali i osoba koja mora znati očitavati nalaze koji će mu koristiti u raznim fazama oporavka sportaša. U teoriji, fizioterapeut koji radi u sportu morao bi završiti srednjoškolsko, dodiplomsko, diplomsko ili postdiplomsko obrazovanje, nakon toga trebao bi odraditi pripravnički staž, a nakon toga bi trebao položiti državni ispit pri ministarstvu zdravlja, međutim u praksi se mogu naći primjeri koji ne odgovaraju teoriji. Tako naprimjer, događaju se situacije da osobe koje nisu završili nikakvo školovanje za fizioterapeuta budu licencirane od raznih sportskih klubova kao službeni fizioterapeut kluba.

Istina, ovakve situacije su češće na amaterskim terenima, no ako se pogledaju smrtni slučajevi na sportskim borilištima, tada je primjetno da se velika većina tragedija sa smrtnim ishodom dogodila na amaterskim borilištima. Postavlja se pitanje, je li se to moglo izbjeći da je na sportskom borilištu bio prisutan educirani fizioterapeut s adekvatnom opremom i potrebnim znanjem?

Fizioterapeuti u profesionalnom sportu uglavnom su više ili visoko educirane osobe koje svoje znanje nadograđuju raznim oblicima edukacije kao što su: tečajevi, kongresi, okrugli stolovi, stručne tribine, odlazak u druge sportske klubova, itd…

Prava i obaveze fizioterapeuta u sportu

Posao svakog sportskog fizioterapeuta je određen raznim obavezama koje su određene ugovorom. Svakodnevica sportskoga fizioterapeuta obilježena je mnogim izazovima, svaki od tih izazova ovisi o sportu unutar kojega on funkcionira. Također, značajna je razlika u obavezama sportskoga fizioterapeuta ako radi unutar sportskoga tima u odnosu na to radi li individualno s profesionalnim sportašem. Fizioterapeut koji radi unutar sportskoga tima ( nogomet, rukomet, košarka, itd…) svakodnevno mora odraditi takozvanu pripremu za trening ili utakmicu.

Količinu obaveza i posla koji mora obaviti fizioterapeut najbolje opisuje činjenica da svaki profesionalni sportski kolektiv tjedno ima između 7 i 10 trenažnih aktivnosti. Uz navedeno, važno je za naglasiti kako sportski fizioterapeut svakodnevno provodi i rehabilitaciju sportaša, tako da se često događa da sportski fizioterapeuti nemaju slobodan dan u tjednu.

Odnos i komunikacija fizioterapeuta s liječnikom unutar profesionalnog sportskog tima

Osovina fizioterapeut i liječnik, najvažnija je za zdravlje profesionalnoga sportaša. Ako je komunikacija između fizioterapeuta i liječnika narušena, zdravstvena služba toga kluba neće biti funkcionalna, te samim tim usluga koja je prijeko potrebna profesionalnom sportašu neće biti provedena na adekvatan način. Međutim, ako je ta suradnja na zadovoljavajućoj razini, tada će medicinska zaštita za profesionalnog sportaša biti potpuna. Ipak najvažniji dio ove suradnje je vezan za ozlijeđenoga sportaša. Tada komunikacija mora biti svakodnevna, detaljna i kvalitetna kako bi se što prije i što kvalitetnije realizirao povratak sportaša na teren.

Odnos i komunikacija fizioterapeuta s trenerom i ostatkom stručnog stožera

Kada se govori o momčadskim sportovima tada je komunikacija i međusobno poštovanje između fizioterapeuta i ostatka stručnog stožera od ključne važnosti. Fizioterapeut kao dio stručnog tima uvijek mora jasno i vrlo profesionalno pristupati u komunikaciju s ostatkom stručnoga stožera. Njegove riječi ujedno su odluke medicinske službe koje su donesene unutar komunikacije liječnik i fizioterapeut, te on nema pravo na odstupanje od dogovorenih stavova medicinske službe. Stav medicinske službe, fizioterapeut iznosi na radnim sastancima s ostatkom stručnog stožera koji se održavaju svakodnevno, a po potrebi i nekoliko puta u danu.

Odnos i komunikacija fizioterapeuta s profesionalnim sportašem

Odnos fizioterapeuta i profesionalnog sportaša je najspecifičniji odnos u profesionalnom sportu. To je odnos koji se zasniva na apsolutnom povjerenju, razgovoru, savjetovanju, ali i šali. Profesionalni sportaš gotovo uvijek fizioterapeuta vidi kao osobu koja će ga osloboditi boli, osobu koja će ga vratiti u puni trenažni proces nakon nekakve ozljede, ali i kao osobu kojoj se može povjeriti kada mu je teško. Ako je fizioterapeut u sportu uspješan tada će ga krasiti sposobnost da sasluša sportaša, ali i da mu da kvalitetan savjet, da je oslonac profesionalnom sportašu kada je teško, ali i da mu bude od pomoći. Gotovo uvijek profesionalni igrači će u fizioterapeutu tražiti prijatelja, ali u isto vrijeme će ga i poštovati kao stručnjaka.

Istraživanje o ulozi i važnosti fizioterapeuta u profesionalnom sporu

Ispitivanje je provedeno u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2018. godine.

Istraživanje je provedeno uz pomoć anketnog upitnika koji se sastojao od 20 pitanja, na koja su ispitanici odgovarali s brojevima od 1 do 5. Svaki broj imao je svoje značenje: Ocjena 1 „ apsolutno ne“, ocjena 2 „uglavnom ne“ , ocjena 3 „ nisam siguran“ , ocjena 4 „uglavnom da“ , ocjena 5 „ apsolutno da“. Anketni upitnik imao je za cilj da se ispita koja je i kolika uloga, ali i važnost fizioterapeuta u profesionalnom sportu iz perspektive profesionalnih sportaša/ ica, i članova njihovih stručnih stožera. Upitnik su ispunjavale samo punoljetne osobe oba spola.

Ista pitanja bila su odvojena u dva bloka, za profesionalne sportaše i članove njihovih stručnih stožera ( osim fizioterapeuta, koji nisu odgovarali na upitnik). Anketni upitnik bio je potpuno anoniman i provodio se online. Ispitani, profesionalni sportaši kao i članovi njihovih stručnih stožera bave se različitim sportovima. Anketni upitnik je ispunilo 215 osoba od čega su 139 profesionalni sportaši, a 76 članovi njihovih stručnih stožera. Istraživanje je provedeno u 38 profesionalnih sportskih klubova u republici Hrvatskoj, a ispitanici dolaze iz 17 različitih sportova.

n%
Ispitanici- svi zajedno215100%
Profesionalni sportaši/ce13965%
Članovi stručnog stožera7635%

Rezultati istraživanja ( mali dio dobivenih rezultata )

Sportaši Stručni stožer

Sportaši Stručni stožer

Sportaši Stručni stožer